این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

چهارشنبه, 18 بهمن 1385 22:22

آموزش اكسس ( بخش اول )

مدیریت پایگاه داده ها (چه داده های متنی یا تصویری یا غیره) شاید مهمترین كاربردی بوده است كه همواره از كامپیوترهای تجاری خواسته شده است. به همین دلیل در چند سال گذشته قبل از ظهور محیطهای مبتنی بر رابط گرافیكی شاهد حكومت زبان cobol بر امپراطوری كامپیوتر بودیم.

Published in Office