این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

شنبه, 11 فروردين 1386 01:01

شناخت و كنترل Spyware

Spyware
Spyware
Spyware یك نام كلی برای برنامه هایی است كه رفتارهای مشخص انجام می دهند مثل نمایش آگهی های تبلیعاتی، جمع آوری اطلاعات شخصی یا تغییر تنظیمات كامپیوتر شما كه معمولا" بدون كسب مجوز اجرا می شوند.

Published in اینترنت