این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

چهارشنبه, 15 فروردين 1386 10:10

تفاوت ریزپردازندهای پنتیوم و Celeron

تفاوت ریزپردازندهای پنتیوم و Celeron
تفاوت ریزپردازندهای پنتیوم و Celeron
ریزپردازنده ، مهمترین عنصر سخت افزاری استفاده شده در یک کامپیوتر است که اغلب از آن به عنوان "مغز کامپیوتر " ، یاد می گردد. نوع ریزپردازنده استفاده شده در هر کامپیوتر ، تاثیر غیر قابل انکاری را بر تمامی ابعاد حیات یک کامپیوتر داشته و بنوعی ظرفیت عملیاتی و میزان رضایت کاربران در خصوص اجرای برنامه های کامپیوتری را مشخص می نماید. امروزه تولید کنندگان متعددی اقدام به طراحی و تولید ریزپردازندها ، می نمایند .