این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

چهارشنبه, 18 بهمن 1385 10:10

تعمیر و نگهداری وسیله نقلیه

تعمیر و نگهداری وسیله نقلیه
تعمیر و نگهداری وسیله نقلیه
نکته های زیادی وجود دارد تا شما بیشترین بهره را از خودروی خود بگیرید متاسفانه در کشور ما این نکته رعایت نمی شود و خودروهای نو خیلی زود فرسوده می شوند توجه به این نکته ها ضروری است