این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

شنبه, 12 اسفند 1385 10:10

نكاتی برای خرید اسپیكر

نكاتی برای خرید اسپیكر
نكاتی برای خرید اسپیكر
در اكثر سیستمهای امروزی قدرت نامی به وات بیان می شود. كه مقدار آن با واحد« (Peak music power out put (PMPO » یا ماكزیمم قدرت خروجی صدا بیان می شود كه این واحد یك واحد فریبنده است و اطلاعات خاصی به شما نمی دهد.

چهارشنبه, 18 بهمن 1385 11:11

آموزش سخت افزار (قسمت اول)

آیا تا به حال برایتان پیش آمده است كه كار نسبتاً ضروری با سیستم خود داشته باشید و به محض زدن دكمه

قسمت های اصلی یك رایانه
قسمت های اصلی یك رایانه
Power ببینید كه دستگاه روشن نمی شود و آیا تا به حال برایتان پیش آمده است كه دستگاهتان با فاصله زمانی كوتاهی هنگ كند و یا صدا و یا احیاناً دودی از آن خارج شود.