این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

جمعه, 29 مهر 1390 13:33

آموزش رانندگی در زمستان

آموزش رانندگی در زمستانرانندگی در فصل سرما و مواقع بارندگی نیازمند رعایت ضوابط خاص و در نظر گرفتن شرایط جوی و سطح معبر و نوع وسیله نقلیه است.
در مواقع بارندگی و فصل سرما به موارد زیر توجه نمایید.