این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

شنبه, 12 اسفند 1385 10:10

رنگهای اصلی، فرعی و ترکیبی

رنگهای اصلی، فرعی و ترکیبی
رنگ ها
در تئوری رنگ سنتی، قرمز، زرد و آبی رنگهای اصلی هستند زیرا دانه‌های رنگی تشکیل دهنده آنها از ترکیب هیچ رنگ دیگری به وجود نیامده و تمام رنگهای دیگر از ترکیبات مختلف این سه رنگ با یکدیگر به دست می‌آیند.

Published in نقاشی