این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

پنج شنبه, 19 بهمن 1385 10:10

آموزش مقدماتی حسابداری

معمولاً مقدمه هركاری ابتدا با تعاریف تعدادی از اصطلاحات شروع میشه در این راستا برای شروع تعریف حسابداری و حسابدار به

آموزش مقدماتی حسابداری
آموزش مقدماتی حسابداری
شرح زیر تقدیم میشود :
حسابداری : ACCOUNTING

حسابدار : ACCOUNTANT