این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

آشنایی با ساز سه تار

Published in آلات موسیقی
دوشنبه, 28 اسفند 1385 17:10
ساز سه تارشكل ظاهری آن مانند تار است، با این تفاوت كه شكم آن یك قسمتی، گلابی شكل و كوچك تر است، سطح رویی كاسه سه تار نیز چوبی است؛ سه تار امروزی چهار سیم دارد....