این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

عیب یابی موبایل

Published in موبایل
شنبه, 12 اسفند 1385 09:09
عیب یابی موبایلموبایل که استفاده روز به روز از بیشتر می شود یک وسیله الکترونیکی حساس است که ممکن است به راحتی آسیب ببیند اما بعضی از عیب های آن به راحتی قابل تعمیر است بدون آنکه نیاز باشد آن را به تعمیرکار موبایل بسپارید....