این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

ده نکته در استفاده از تلفن همراه

Published in موبایل
دوشنبه, 28 اسفند 1385 10:10
چه می شد وقتی کالایی وارد کشور می شد، علاوه بر حقوق گمرکی، تهیه بروشور و راهنما به زبان فارسی برایشان الزامیاستفاده از تلفن همراه می شد.
چه می شد اگر هر کالا یا شیوه یی که رسم می شود، فرهنگ کاربردی آن نیز همراه آن اعلام شود. حال بخوانید ۱۰ نکته ضروری که بایستی در مکالمه با تلفن همراه به خاطر سپرد....