این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

نکاتی در مورد جواهر آلات

Published in جواهر آلات
شنبه, 12 اسفند 1385 10:10
جواهر آلاتطلا (GOLD) بعلت آنكه فلزی بسیار نرم و چكش خـور می باشد بـاید بـا فــلزات دیگـری آمیـختـــه گـردد تــااستحكام لازم را بیابد. به غیر از طلای ۲۴ عیار مـابقی ... آلیاژطلا نامیده می گـردند. ...