این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

سی پی یو - CPU

دوشنبه, 28 اسفند 1385 10:10
سی پی یو - CPUسی پی یو یا به عبارتی واحد پردازشگر مركزی در حكم مغز و اداره كننده ی كامپیوتر است و مسئولیت انجام محاسبات ریاضی داخلی كامپیوتر و فرمان دادن به دیگر اجزا را به عهده دارد....