این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

كسب مهارت های رانندگی

یکشنبه, 16 ارديبهشت 1386 01:11
با توجه به این كه مهارت در رانندگی از جمله عوامل بسیار مهم در نحوه عملكرد صحیح در عرصه ترافیك می باشد باید عنوان كسب مهارت های رانندگیداشت عدم تبحر راننده در كنترل وسیله نقلیه و عكس العمل های مناسب در هنگام برخورد با سوانح احتمالی منشا بسیاری از تصادفات رانندگی در معابر است به طوری كه طبق آمار موجود حدود ۸۰ درصد از تصادفات جاده ای در كشور را عامل ا...