این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

آموزش مقدماتی حسابداری

پنج شنبه, 19 بهمن 1385 10:10
معمولاً مقدمه هركاری ابتدا با تعاریف تعدادی از اصطلاحات شروع میشه در این راستا برای شروع تعریف حسابداری و حسابدار بهآموزش مقدماتی حسابداری شرح زیر تقدیم میشود :
حسابداری : ACCOUNTINGحسابدار : ACCOUNTANT ...