این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

آموزش مقدماتی حسابداری 3

دوشنبه, 20 فروردين 1386 10:12
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداریهر چند که استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اقشار مختلف مردم می باشند ولی کلاً می توان آنها را به دو گروه استفاده کنندگان داخلی و استفاده کنندگان خارجی عمده تقسیم بندی کرد که خود این موضوع هم مبنای تقسیم بندی حسابداری به دو رشته حسابداری مالی و حسابداری مدیریت می باشد ....

آموزش مقدماتی حسابداری 2

چهارشنبه, 09 اسفند 1385 00:00
حسابداری داستان طولانی داره . ثبت حسابها به تمدنهایی نظیر چین ، یونان و مصر بر می گردد در آن زمان از حسابداریآموزش مقدماتی حسابداری 2 برای نگهداری حسابها و مدارک مربوط به مخارج و دستمزد و مصالح لازم برای ساخت بناهایی نظیر اهرام ثلاثه استفاده می شده ....