این وب سایت در حال ارتقا می باشد
مکمل ورزشی

چهارشنبه, 09 اسفند 1385 08:08

چای با گلاب

آب را روی آتش می گذاریم تا جوش بیاید و در حالی که آب در حل جوشیدن است شکر+چای کیسه ای را به آن اضافه می

کنیم.سپس هل و گلاب را به چای اضافه نموده و بعد از ۱۵ دقیقه میل می کنیم.